# Probodelt

Probodelt

Google

INFORMES TÈCNICS: MOSCA DE LA FRUITA

Probodelt

Captura massiva

Barrinador de l'arròs

Mosca de la fruita

Ensayo de insecticidas con mosqueros Maxitrap y Maxitrap plus para captura masiva de Ceratitis capitata, Wied., en el cultivo de cítricos. 2010” Ferrer Tena, Sònia; Galimany Saloni, Gemma; Porta Ferré, Joan (Servei de Sanitat Vegetal DAAM) Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre. Unitat de Sanitat Vegetal (2010)

Evaluation of Traps and Lures for Mass Trapping of Mediterranean Fruit Fly in Citrus Groves” V. Navarro-Llopis, F. Alfaro, J. Domínguez, J. Sanchis  y J. Primo. J. Econ. Entomol. 101(1): 126-131(2008)

Evaluation of Traps and Lures for Mass Trapping of Mediterranean Fruit Fly in Citrus Groves” V. Navarro-Llopis, F. Alfaro, J. Domínguez, J. Sanchis  y J. Primo. J. Econ. Entomol. 101(1): 126-131(2008)

"Evaluación de la eficiencia en la captura de la mosca de la fruta (Ceratitis capitata) de varios mosqueros y cebos, en el cultivo de cítricos" A. Lucas Espada y A. Hermosilla Cerón. Levante Agrícola 390 (2º trimestre): 169-178 (2008)

"Female-biased mass trapping vs. bait application techniques against the Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata (Dipt., Tephritidae) M. M. Leza, A. Juan, M. Capllonch & A. Alemany. J. Appl. Entomol. 132 (2008) 753–761

"Captura masiva para el control de Ceratitis capitata Vilajeliu, M.; Batllori, L.; Escudero, A. Horticultura Internacional 56 (46-52)

Comparación de cuatro tipos de mosqueros comerciales de captura de hembras y machos de Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae). A. Alonso Muñoz y F. García Marí. Boletín de sanidad vegetal. Plagas 33(3):399-408 (2007).

Quaderns d’investigació” Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Agricultura i Pesca 6:43-47 (2007).

Resum Temporada 2004. Trampeig massiu de Ceratitis capitata en finques de cítrics del Baix Ebre i el Montsià.

Resum Temporada 2003. Trampeig massiu de Ceratitis capitata en finques de cítrics del Baix Ebre i el Montsià

Resum Temporada 2002. Trampeig massiu de Ceratitis capitata en finques de cítrics del Baix Ebre i el Montsià

Assajos de control de la mosca de la fruita (Ceratitis capitata) mitjançant trampeig massiu

Comparació de diferents tips de trampa per a la captura de la mosca de la fruita (Ceratitis capitata

Informes
Informes Ceratitis capitata

Mosca de l'olivaProbodelt som especialistes en trampes per a insectes, en mosquers per mosca de la fruita i en el control de plagues per captura massiva mitjançant feromones, kairomones i atraients alimentaris