# Probodelt

Probodelt

Google

BARRINADOR DE L'ARRÒS

Chilo suppressalis
Cicle biològic

Chilo suppressalis
Chilo suppressalis
Als arrossars del Delta una de les plagues més perjudicials és el barrinador de l'arròs (Chilo suppressalis). Es tracta d'un lepidòpter (família Crambidae) d'hàbits crepusculars, les larves del qual perforen les tiges per alimentar-se dels teixits interns de la planta d'arròs. Això comporta un debilitament important de les plantes afectades, de manera que les espigues que en resulten són significativament menys productives que les de les plantes sanes.

El barrinador de l'arròs desenvolupa fins a 3 generacions al llarg de l'any. Entre finals d'abril i mitjan juny, coincidint amb la sembra i els estadis inicials de desenvolupament vegetatiu de les plantes d'arròs, apareixen els primers adults de la temporada (1r vol), els quals provenen de larves que, majoritàriament, hauran estat hivernant a l'interior de tiges de plantes de senill (Phragmites sp.). Aquests adults donen lloc a la 1a generació de larves.

Durant el mes de juliol i fins a principis d'agost es detecta un segon vol d'adults, origen de les larves de 2a generació. Bona part d'aquestes larves es desenvolupen de manera paral·lela a la floració i espigat de l'arròs i, a partir de finals d'agost, donen lloc a un tercer vol d'adults.

Més informació

Probodelt som especialistes en trampes per a insectes, en mosquers per mosca de la fruita i en el control de plagues per captura massiva mitjançant feromones, kairomones i atraients alimentaris