# Probodelt

Probodelt

Google

BARRINADOR DE L'ARRÒS

Chilo
Probodelt som especialistes en trampes per a insectes, en mosquers per mosca de la fruita i en el control de plagues per captura massiva mitjançant feromones, kairomones i atraients alimentaris