# Probodelt

Probodelt

Google

MOSCA DE LA FRUITA (Ceratitis capitata)

Ceratitis
Danys

Mosca de la fruita
Mosca de la fruita
Mosca picant la fruita
Mosca picant la fruita
Ceratitis Capitata
Mosca picant la fruita
Els primers danys que afecten a la fruita són deguts a les picades que efectua la femella per dipositar els ous. La picada produeix, d'entrada, una via d'infecció de fongs que afavoreixen el deteriorament del fruit

El segon símptoma el produeixen les larves que s'alimenten de la carn del fruit i destrueixen completament la polpa.

Com que aquests danys poden passar desapercebuts durant la collita i la pròpia manipulació, es poden produir pèrdues durant la comercialització.

Per controlar aquesta plaga es fan aplicacions insecticides molt seguides per tal de contrarrestar el perill que representa la contínua presència d'adults al camp deguda al solapament de les generacions. Aquest fet implica un risc afegit que és la presència de residus als fruits, ja que la collita és molt pròxima. El recurs que li queda al pagès és usar productes de poca persistència (piretroids), o emparar-se a noves tècniques de control, com pot ser l'estratègia de trampeig massiu proposada per PROBODELT.

En aquest sentit PROBODELT ha iniciat un estudi per al control de la mosca de la fruita amb trampeig massiu. És una molt bona alternativa per reduir els tractaments insecticides, baixar la població de mosca i evitar els residus als fruits.

Picada Ceratitis   Danys Ceratitis   Larves Ceratitis   Taronja podrida
Picada Ceratitis   Danys Ceratitis   Larves Ceratitis   Taronja podrida

Més informació

Probodelt som especialistes en trampes per a insectes, en mosquers per mosca de la fruita i en el control de plagues per captura massiva mitjançant feromones, kairomones i atraients alimentaris