# Probodelt

Probodelt

Google

PUDENTA

Probdelt
Mapes de distribució

Pudenta
Entre 1999 i 2003, PROBODELT ha mostrejat cada any entre 300 i 600 camps a 3 moments de la temporada. En aquests motrejos s'han examinat plantes adventícies (males herbes) de la vora dels camps, i plantes d'arròs a diferents distàncies d'aquesta mateixa vora.

En els mapes següents s'observa la distribució i densitat de pudenta l'any 2003:

Distribució i densitat pudenta: 1er mostreig 2003
Distribució i densitat de la pudenta: 1er mostreig 2003

Distribució i densitat pudenta: 2on mostreig 2003
Distribució i densitat de la pudenta: 2n mostreig 2003

Distribució i densitat pudenta: 3er mostreig 2003
Distribució i densitat de la pudenta: 3er mostreig 2003


Més informació

Probodelt som especialistes en trampes per a insectes, en mosquers per mosca de la fruita i en el control de plagues per captura massiva mitjançant feromones, kairomones i atraients alimentaris