# Probodelt

Probodelt

Google

MOSCA DE LA FRUITA (Ceratitis capitata)

Ceratitis
Estudis en curs

Mosquers

Control de Ceratitis capitata mitjançant trampeig massiu

Els estudis que PROBODELT està realitzant van dirigits al control de la mosca de la fruita mitjançant trampeig massiu, tècnica que pot arribar a permetre la reducció dels tractaments insecticides que es fan propers a la collita, i evitar, per tant, els possibles residus que se'n deriven.

Actualment, la mosca mediterrània de la fruita es controla amb insecticides de poca persistència per evitar la presència de residus als fruits. Aquest fet, juntament amb l'agressivitat de la plaga, fa que els tractaments hagin de fer-se molt sovint.

El trampeig massiu es presenta com una alternativa per ajudar a reduir les poblacions de mosca i a disminuir el nombre de tractaments insecticides.

Als fulls informatius 2 i 3 es comenten alguns dels estudis realitzats sobre el trampeig massiu i l'eficàcia de diferents atraients.


Més informació

Probodelt som especialistes en trampes per a insectes, en mosquers per mosca de la fruita i en el control de plagues per captura massiva mitjançant feromones, kairomones i atraients alimentaris