# Probodelt

Probodelt

Google

BARRINADOR DE L'ARRÒS

Chilo
Estudis en curs

Estudis plagues

Assajos amb noves formulacions de la feromona

L'objectiu de PROBODELT és fer el trampeig massiu amb la feromona més eficaç. Per això, cal conèixer la capacitat d'atracció i el comportament (velocitats d'emissió, persistència, ...) de les diferents feromones que hi ha al mercat i d'altres que es puguin desenvolupar.

En aquest sentit, PROBODELT assaja tots els anys diverses formulacions de diferents empreses, amb la finalitat de poder fer servir el millor producte per a l'aplicació trampeig massiu del cuc.

Més informació

Probodelt som especialistes en trampes per a insectes, en mosquers per mosca de la fruita i en el control de plagues per captura massiva mitjançant feromones, kairomones i atraients alimentaris