# Probodelt

Probodelt

Google

ALTRES TIPUS DE TRAMPES

Conetrap

Si no troba la feromona o la trampa desitjada, no dubti en contactar amb PROBODELT, ja que tenim més productes que no estan incluits aquí. A continuació es mostren uns altres tipus de trampes:

Plaques cromàtiques de diferents colors

Color groc: Especialment dissenyada per a dípters: mosca de la fruita (Ceratitis capitata), mosca blanca, pugons...

Color blau: Especialment útil amb els trips (Frankliniella occidentalis)

Mides per a ambdós colors:

21x31 cm: Placa rígida, engomada per una sola cara.

40x24,5 cm Placa més flexible engomada per les 2 cares.


Trampes Delta de diferents colors

Delta Blanca: La más utilitzada per a la detecció de lepidòpters como Prays spp, Euzophera spp, Grapholita molesta, Lobesia botrana...

Delta verde: Atrau de forma especial a la carpocapsa (Cydia pomonella).

Delta Transparent: L’únic que influeix en l’atracció és la feromona i no la coloració: atracció més específica.

Trampes Delta
Hi ha la possibilitat d’adquirir independentment Bases engomades per a tots els tipus de trampes Delta.

Altres trampes


Altres trampes

1. Trampa Rhynchophorus: Captura de Rhynchophorus ferrugineus o escarabat roig de les palmeres.

2. Trampa Tutatrap: Captura de Tuta absoluta o arna del tomàquet.

3. Trampa d'aigua blanca amb placa cromàtica al fons: Monitoreig de lepidòpters i/o pulgons.

4. Trampa de llum cromàtica: Dissenyada especialment per a Ostrinia i per ser usada dins dels vivers.


No dubti en preguntar si li interessa algun article que no està en el catàleg, tenim més productes

Probodelt som especialistes en trampes per a insectes, en mosquers per mosca de la fruita i en el control de plagues per captura massiva mitjançant feromones, kairomones i atraients alimentaris