# Probodelt

Probodelt

Google

ATRAIENT AMPHOS-DACUS (codi: 1091)

Probodelt

Característiques:

Atraient alimentici d'adults (especialment femelles) per a Bactrocera (Dacus) oleae . El fosfat diamònic, principal component d’aquest atraient, està dins d’un sobre amb els dos costats transpirables, el que fa que augmenti l’emissió del producte atraient. Els principals avantatges són:

La seva elevada eficàcia i selectivitat, especialmente en la captura de femelles, que són les que provoquen els danys al cultiu, evitant també la captura de fauna útil per al cultiu

La seva gran persistència, degut a la capacitat de absorvir humitat durant la nit, amb una durada efectiva de 180 dies (6 mesos), la qual cosa permet:

    a) cobrir perfectament el cicle de cultiu de l'olivera

    b) la col·locació dels mosquers amb suficient antelació respecte al moment en què la fruita serà més receptiva a la mosca. Es recomana la seva col·loació al camp entre finals de juny i principis de juliol. Amb això s’aconsegueix una població de plaga més baixa en el moment de major sensibilitat dels fruits a la mosca de l'oliva.

    c) Deixar les trampes en el camp durant l’any següent, ja que les captures només es redueixen aproximadament a la meitat..

La seva facilitat de manipulació. Els atraients sòlids són més fàcils de manipular que els líquids. A més, en aquest cas es tracta d’un únic difusor que es col·loca directament a l’interior del mosquer.


Aplicació:

Recomanat per a la captura massiva i seguiment de vol de la mosca de l’oliva (Bactrocera (Dacus) oleae), es pot fer servir amb qualsevol de les trampes següents:

Trampa MAXITRAP UV

Trampa plegable CONETRAP, amb l’avantatge que es pot subministrar la trampa amb l’atraient dins (Pack Conetrap Amphos-Dacus).


Tant en un cas com en l’altre, s’ha de posar un sobre d’Atraient Amphos-Dacus dins de cada trampa. A més, cal fer servir algun tipus d’insecticida per eliminar les mosques capturades, el qual pot ser la pròpia tapa insecticida de Probodelt o la pastilla insecticida DDVP col•locada dins la trampa.

Captura massiva:

La densitat de trampes per a la captura massiva és variable en funció de la superfície contínua de cultiu en què s’apliqui el sistema.

2-10 ha.....35-50 trampes/ha.

10-200 ha..20-35 trampes/ha.

>200 ha.....10-20 trampes/ha.

Per a qualsevol dubte contacti amb els tècnics de PROBODELT.

Subministrament:

Es pot subministrar en dos formats diferents:

Bosses de 25 unitats.

Envasos unitaris.Pioners de la captura massiva a gran escala
Probodelt som especialistes en trampes per a insectes, en mosquers per mosca de la fruita i en el control de plagues per captura massiva mitjançant feromones, kairomones i atraients alimentaris