# Probodelt

Probodelt

Google

ATRAIENT AMÒNIC CERATITIS (codi: 0010)

ProbodeltTrampa

Trampa


Trampa

Característiques:

Es tracta d'un atraient alimentic d'adults (especialment femelles) de Ceratitis capitata. Els components de l’atraient (acetat ammonic, trimetilamina i diaminoalcà) estan dins d’un sobre amb un dels costats transpirable. Els principals avantatges són:

La seva elevada eficàcia, especialment en la captura de femelles que són les que produeixen els danys a la fruita.

La seva persistència, amb una durada efectiva de 120 dies (4 mesos), la qual cosa permet:

    a) cobrir perfectament qualsevol campanya de fruita (encara que s’allargui per diferens factors)

    b) la col·locació dels mosquers amb suficient antelació respecte al moment en què la fruita serà més receptiva a la mosca. Amb això s’aconsegueix una població de plaga més baixa en el moment de major sensibilitat dels fruits a Ceratitis capitata i es redueix el risc, tan freqüent, de fallada en el control de la plaga degut a una col·locació tardana dels mosquers.

La seva facilitat de manipulació. Els atraients sòlids són més fàcils de manipular que els líquids. A més, en aquest cas es tracta d’un únic difusor que es col·loca directament a l’interior del mosquer.


Aplicació:

Recomanat per a la captura massiva i el seguiment de vol de la mosca de la fruita (Ceratitis capitata), es pot fer servir amb qualsevol de les trampes següents:

Trampa MAXITRAP UV

Trampa plegable CONETRAP, amb l’avantatge que es pot subministrar la trampa amb l’atraient dins (Pack Conetrap Ceratitis).


Tant en un cas com en l’altre, s’ha de posar un sobre d’Atraient Amònic Ceratitis dins de cada trampa. A més, cal fer servir algun tipus d’insecticida per eliminar les mosques capturades, el qual pot ser la pròpia tapa insecticida de Probodelt o la pastilla insecticida DDVP col•locada dins la trampa.

Es recomana posar les trampes al camp uns 45 dies abans que la fruita maduri i no treure-les fins acabada la collita i després que s’hagin eliminat les restes del cultiu.

Captura massiva:

La densitat de trampes per a la captura massiva depèn del cultiu, de la densitat de plaga i de si la superfície a tractar és més o menys contínua. De tota manera, en general es recomana:

Cítrics, pomera i perera...40-50 trampes/ha.

Fruiters de pinyol...70-80 trampes/ha.

Per a seguiment...2-4 trampes/ha.

Per a qualsevol dubte, contacti amb els tècnics de PROBODELT.

Subministrament:

Es pot subministrar en dos formats diferents:

Bosses de 25 unitats.

Envasos unitaris.Assajos de diferents atraients del mercat

Relació i conclusions dels assajos realizats pels Organismes Oficials amb l'atraient que avalan les nostres dades: INFORME ASSAJOS ATRAIENT ORGANISMES PÚBLICS . I així lho hem presentat en diferents Fires com ara la Cit-Fresa 2008 a Cartaya (veure pòster ).

Gràfiques assajos atraient Ceratitis


Gràfica   Gràfica  

Pioners de la captura massiva a gran escala

Probodelt som especialistes en trampes per a insectes, en mosquers per mosca de la fruita i en el control de plagues per captura massiva mitjançant feromones, kairomones i atraients alimentaris