# Probodelt

Probodelt

Google

ASSAJOS MOSQUER MAXITRAP UV XL CON MUNTAT

Maxitrap UV XL

Gràfiques:

Grāfica captures Bactrocera
Font: ASSAIG D'EFICÀCIA DE CAPTURES DE DIFERENTS MOSQUERS i ATRAIENTS per Bactrocera oleae, Gmel., EN EL CONREU DE L’OLIVERA. BAIX EBRE-MONTSIÀ (2006)
ADV de l'Olivera al Baix Ebre-Montsià; ADV de Producció Ecològica del Montsià -Baix Ebre; ADV Soldebre SC; ADV per al control de la mosca al Baix Ebre i Montsià.
Maxitrap UV XL: grāfiqies
Font: ASSAIG D'EFICÀCIA DE CAPTURES DE DIFERENTS MOSQUERS i ATRAIENTS per Bactrocera oleae, Gmel., EN EL CONREU DE L’OLIVERA. BAIX EBRE-MONTSIÀ (2006)
ADV de l'Olivera al Baix Ebre-Montsià; ADV de Producció Ecològica del Montsià -Baix Ebre; ADV Soldebre SC; ADV per al control de la mosca al Baix Ebre i Montsià

Producció ecològica i integrada
Probodelt som especialistes en trampes per a insectes, en mosquers per mosca de la fruita i en el control de plagues per captura massiva mitjançant feromones, kairomones i atraients alimentaris