# Probodelt

Probodelt

Google

MOSQUER BÀSIC-T (codi: 1011)

Probodelt

Característiques:

Disposa de tres orificis laterals. Aquests orificis augmenten la ventilació i la difusió de l’atraient. És imprescindible la utilització d’insecticida en el seu interior.

Aplicació:

Recomanat per a la captura massiva i el seguiment de vol (“monitoring”) de Ceratitis capitata, amb l'Atraient Amònic Ceratitis. De tota manera, amb l’atraient adequat és igualment efectiu per altres dípters com la mosca de l’oliva (Bactrocera), la de les cireres (Rhagoletis cerasi), etc.

Densitat de mosquers per a captura massiva:

La densitat mitjana recomanada és de 50 trampes/ha, variable en funció del cultiu, de l’època de l’any i de la utilització o no d’insecticida.

Per a qualsevol dubte contacti amb els tècnics de PROBODELT

Subministrament:

En caixes de 50 unitats.

Compatible

Probodelt som especialistes en trampes per a insectes, en mosquers per mosca de la fruita i en el control de plagues per captura massiva mitjançant feromones, kairomones i atraients alimentaris