# Probodelt

Probodelt

Google

MOSQUER MAXITRAP UV XL CON MUNTAT (codi: 1021)

Maxitrap UV XL

Característiques:

Té les mateixes característiques que el mosquer Maxitrap UV però, com que la base groga és més alta, disposa d’un volum útil de 700 cc.
Els tubs són cònics (encara que poden subministrar-se cilíndrics) amb la finalitat de disminuir l’evaporació del líquid; amb això s’aconsegueix augmentar la persistència del líquid sense afectar el nivell de captures dels insectes.

Aplicació:

Recomanat per a captura massiva i el seguiment de vol (“monitoring”) de la mosca de l’oliva (Bactrocera oleae) utilitzant Bactrotrap Líquid. De tota manera, amb l’atraient apropiat és igualment efectiu per altres dípters. Està especialment dissenyat per a la utilització amb atraients líquids, encara que també es pot fer servir amb els sòlids.

Subministrament:

En caixes de 20 unitats amb els tubs cònics ja muntats.

Probodelt també ofereix el servei de col•locació de les trampes Maxitrap UV XL amb el líquid indicat, directament a la finca de l’agricultor.

També es comercialitzen les diferents parts de la trampa Maxitrap UV XL per separat.

Tapes UV:

Incorporen un tractament amb un protector de la radiació ultraviolada que augmenta considerablement la seva durabilitat.
Es subministren amb un suport penjador que facilita la col·locació (i retirada) de la trampa en qualsevol part de l’arbre.

Oliva i mosca   Oliva mullada

Altres informacions d'interès:

Estudis realitzats per Organismes Oficials indiquen que és el mosquer que obté un major índex de captures de Bactrocera oleae.

Maxitrap UV XL: gràfiques

Bibliografia relacionada:

"Sistemas alternativos de lucha para el control de la mosca del olivo, Bactrocera oleae R., en el Baix Ebre y el Montsià". J. Duatis Monllaó, X. Fontanet Roig, J. Gisbert Cid, E. Pedret Tena, T. Llorach Ferrer, J. Porta Ferré. Fruticultura profesional, 160. Especial Olivicultura IV: 83-90 (2006)


 Bactrotrap i Maxitrap
Producció ecològica i integrada
Probodelt som especialistes en trampes per a insectes, en mosquers per mosca de la fruita i en el control de plagues per captura massiva mitjançant feromones, kairomones i atraients alimentaris