# Probodelt

Probodelt

Google

MOSQUER MAXITRAP UV (codis: 1007 i 1014)

Probodelt

Característiques:

Mosquer millorat. A més de l’embut de la base, disposa de tres orificis laterals per on s’inserten uns tubs cilíndrics transparents cap a l’interior. Els orificis augmenten la ventilació, i per tant la capacitat d’atracció de la trampa, mentre que els tubs dificulten la sortida de les mosques, amb el que s’aconsegueix major quantitat de captures que amb cap altre mosquer del mercat. És ideal per atraients secs; en aquest cas s’aconsella posar un insecticida dins el mosquer.

Aplicació:

Recomanat per a captura massiva i seguiment de vol (“monitoring”) de la mosca de la fruita (Ceratitis capitata), amb l'Atraient Amònic Ceratitis. De tota manera, amb l’atraient adequat és igualment eficaç per a altres dípters, com ara la mosca de l’oliva (Bactrocera), la de les cireres (Rhagoletis), etc.

Captura massiva:

La densitat mitjana recomanada és de 50 trampes/ha, variable en funció del cultiu i de l’època de l’any. Per a qualsevol dubte contacti amb els tècnics de PROBODELT

Subministrament:

Es subministra en dos formats:

1- Caixa de 50 unitats amb els tubs cilíndrics en una bossa apart (codi 1007).

2- Caixa de 25 unitats amb els tubs cilíndrics ja muntats (codi 1014).

Probodelt també ofereix el servei de col•locació de les trampes Maxitrap UV amb l’atraient i l’insecticida indicats, directament a la finca de l’agricultor.

També es comercialitzen les diferents parts de la trampa Maxitrap UV per separat.

Tapes UV:

Incorporen un tractament amb un protector de la radiació ultraviolada que augmenta considerablement la seva durabilitat. Es subministren amb un penjador que facilita la col·locació (i retirada) de la trampa en qualsevol part de l’arbre.

Maxitrap UV   Maxitrap: ceratitis capitata

Altres informacions d'interès:

És el MILLOR MOSQUER del mercat. Estudis realitzats per organismes oficials independents així ho demostren:

Evaluation of Traps and Lures for Mass Trapping of Mediterranean Fruit Fly in Citrus Groves”
V. Navarro-Llopis, F. Alfaro, J. Domínguez, J. Sanchis  y J. Primo. J. Econ. Entomol. 101(1): 126-131 (2008).

"Evaluación de la eficiencia en la captura de la mosca de la fruta (Ceratitis capitata) de varios mosqueros y cebos, en el cultivo de cítricos"
A. Lucas Espadas y A. Hermosilla Cerón. Levante Agrícola 390 (2º trimestre): 169-178 (2008)

Comparación de cuatro tipos de mosqueros comerciales de captura de hembras y machos de Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae)
A. Alonso Muñoz y F. García Marí. Boletín de sanidad vegetal. Plagas 33(3):399-408 (2007). pdf

Quaderns d’investigació” Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Agricultura i Pesca 6:43-47 (2007)


I també s'ha presentat a diverses fires com ara la de l'Expo Cit-Fresa a Cartaya 2008.

 Maxitrap
Logo
Probodelt som especialistes en trampes per a insectes, en mosquers per mosca de la fruita i en el control de plagues per captura massiva mitjançant feromones, kairomones i atraients alimentaris