# Probodelt

Probodelt

Google

PACK CONETRAP AMPHOS-DACUS (codi: 1101)

Conetrap
Pack Conetrap Amphos-Dacus és un sistema òptim per a la captura massiva de Bactrocera oleae

Avantatges:

Redueix o elimina els tractaments amb insecticida, baixant el nivell de residus a la fruita.

Major selectivitat que els insecticides, preservant la fauna que és útil per al cultiu.

Elevada persistència en el camp, gràcies a la capacitat de l'Atraient Amphos-Dacus.

Redueix els costos de col•locació (treure de la caixa i penjar). A més, degut a la seva persistència, no necessita cap tipus de manteniment en tot l’any.

Estalvia la manipulació de l’atraient i de l’insecticida.

Molt eficaç per a superfícies d’oliveres contínues.

Captura en èpoques de l’any en què no es realitzen tractaments químics, contribuint a baixar el nivel de població general.


Components i subministrament:

El pack Conetrap Amphos-Dacus es comercialitza en caixes de 20 unitats ja montades, que contenen: Probodelt també ofereix el servei de captura massiva amb el pack Conetrap Amphos-Dacus: col•locació de les trampes a la finca en el moment, ubicació i densitat adequats.

Ús i col•locació:

Per a la col•locació del pack Conetrap Amphos-Dacus es recomana una densitat de trampes variable en funció de la superfície contínua de cultiu en què s’utilitzi el sistema:

    2-10 ha.....35-50 trampes/ha.

    10-200 ha..20-35 trampes/ha.

    >200 ha.....10-20 trampes/ha.

Col·locar el pack en el camp durant el mes de juny o juliol.

Penjar a l’arbre a una altura mitjana, a la part sudest de l’olivera, on hi hagi força fulles i de manera que la trampa quedi lleugerament amagada entre elles.

Tancar el ganxo de la tapa del mosquer quan ja s’ha passat per la branca.

Fer un seguimient de vol de la mosca en algunes trampes, per avaluar si cal fer algun tractament durant els mesos de setembre o octubre.

Mantenir els mosquers en el camp fins l’any següent. Encara que les captures siguin inferiors a les de l’any anterior, el rendiment no decau del tot.

Per a qualsevol dubte contacti amb els tècnics de PROBODELT.

Logo
Probodelt som especialistes en trampes per a insectes, en mosquers per mosca de la fruita i en el control de plagues per captura massiva mitjançant feromones, kairomones i atraients alimentaris