# Probodelt

Probodelt

Google

ASSAJOS OFICIALMENT RECONEGUTS

Probodelt
Assajos

El perfil tècnic del personal de PROBODELT, el fet de realitzar nombrosos assajos per al desenvolupament dels nostres productes i l’habitual seguiment tècnic realitzat en la captura massiva, fa que siguem una empresa amb una gran preparació per a la realització d’assajos de camp en situacions molt diverses.

Realitzem assajos de fauna útil, assajos de productes fitosanitaris, estudis de seguiment de plagues, estudis d'adaptació de varietats, ... en diferents tipus de conreu. Treballem a tota la península, i també col·laborem a nivell internacional amb d'altres empreses en França, Itàlia, Grècia, Sudàfrica, Uruguai, ...

:

Mapa Delta
Resultats dels mostreigs de LLT3 Temporada 2009
Assajos de camp

Probodelt som especialistes en trampes per a insectes, en mosquers per mosca de la fruita i en el control de plagues per captura massiva mitjançant feromones, kairomones i atraients alimentaris