# Probodelt

Probodelt

Google

TRAMPA FUNNEL BARRERA (codis: 0065 i 0174)

Funnel Barrera

Característiques:

Arner clàssic tipus embut (veure descripció de TRAMPA FUNNEL), amb una barrera (triple aspa) entre la tapa i l’embut. Aquesta barrera està especialment dissenyada per a la captura de coleòpters petits com ara escolítids. A més, també serveix per a la captura de lepidòpters.

Sistemes de subjecció:

Igual que amb la Trampa Funnel disposem de dos sistemes de subjecció de la trampa:

ARBRE (codi 0065): Se subministra amb un suport que permet penjar la trampa a branques de diferents diàmetres.

SÒL (codi 0173): Se subministra amb un suport dissenyat perquè la trampa quedi fixada al sòl mitjançant un tub de PVC o una canya de bambú.


Els tipus de SUPORT SÒL són:

El suport de PVC, més durador, se subministra per altures de 50 cm (codi 0175) i 100 cm (codi 0176).

El suport de canya de bambú, més econòmic i lleuger, se subministra per altures de 60 cm (codi 0177), 90 cm (codi 0178) i 150 cm (codi 0179).


Aplicació

Indicat especialment per al seguiment de vol (“monitoring”) i captura massiva d'una gran varietat de coleòpters hortícoles, com Phylloperta horticola o “cuc blanc” de l'horta, Agriotis spp...i plagues forestals com Ips spp, Tomicus piniperda, Hylurgus ligniperda, Scolytus multistriatus, etc.

Densitat de trampes per a captura massiva:

Variable en funció de l’espècie i el cultiu o massa forestal. Com a norma general es poden col·locar a uns 40 o 50 metres de manera regular (5-10/ha). Per a més informació contacti amb
els tècnics de PROBODELT.

Plagues
Plagues hortícoles i forestals
Compatible

Probodelt som especialistes en trampes per a insectes, en mosquers per mosca de la fruita i en el control de plagues per captura massiva mitjançant feromones, kairomones i atraients alimentaris