# Probodelt

Probodelt

Google

NOTÍCIES PROBODELT

Novetats

La cadena pública catalana de televisió TV3 emet un reportatge sobre la col•locació de PROBODELT del Pack Conetrap Amphos-Dacus a les 20.000 ha d’oliveres.

Agost 2015

PROBODELT serà l’empresa responsable de la col•locació de 400.000 Pack Conetrap Amphos-Dacus per al control de la mosca de l’oliva en 20.000 ha d’oliveres en el Sud de Catalunya.

Juny 2015

S’aprova l’autorització excepcional per a la comercialització de productes fitosanitaris formulats a partir de cipermetrina.

Juny 2015

PROBODELT obté l'autorització del Ministeri d'Agricultura per a realitzar Assajos Oficialment Reconeguts amb productes fitosanitaris.

Novembre 2014

Probodelt, en col•laboració amb l'empresa Agro Spray Technic, ha registrat el Pack Conetrap Ceratitis al Marroc.

Octubre 2014

Ja fa un any que PROBODELT va anunciar la contractació d’un Product Manager per al mercat d’Austràlia.

Agost 2014

PROBODELT, en el marc del Programa ICEX-NEXT, està estudiant la viabilitat d'introducció dels seus productes a Mèxic.

Març 2014
Probodelt som especialistes en trampes per a insectes, en mosquers per mosca de la fruita i en el control de plagues per captura massiva mitjançant feromones, kairomones i atraients alimentaris