# Probodelt

Probodelt

Google

 

Probodelt

AVÍS LEGAL

Probodelt
Política de privacitat


LLEI ORGÀNICA DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE)

PROBODELT SL, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

PROBODELT SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de PROBODELT SL.


1. DADES IDENTIFICATIVES


Denominació social: PROBODELT SL

Domicili social: Ctra Canal Amposta Sant Jaume, Km 1 - AMPOSTA (TARRAGONA)

CIF / NIF: B43556166

Telèfon: 629775091

email: correu

Inscrita en el Registro (Mercantil / Públic): de Tarragona, volum1448, foli 19, full 17751

Nom de domini: www.probodelt.com www.probodelt.es2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necearios per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de PROBODELT SL o, si s'escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel · lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part de PROBODELT SL. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de PROBODELT SL es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel · lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a PROBODELT SL i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests.

PROBODELT SL autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de PROBODELT SL.

PROBODELT SL reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna de PROBODELT SL sobre aquests, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic admin@probodelt.com.


3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS


PROBODELT SL s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introducidad per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies

El lloc web de PROBODELT SL pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la transmissió ulterior, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. Les galetes, en cap cas, proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i ni s'utilitzaran per a la recollida d'aquests.

Mitjançant l'ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal · lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Política d'enllaços

Des del lloc web del client, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que PROBODELT SL no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, PROBODELT SL manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

PROBODELT SL no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de PROBODELT SL. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, PROBODELT SL es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col · laborant de manera activa en la retirada o, és el cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, PROBODELT SL no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circuntancias semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.


4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús dels Jutjats i Tribunals de AMPOSTA.


LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (RDLOPD)


1. DRET D'INFORMACIÓ I FINALITAT

PROBODELT SL es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat recollides en l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de Protecció de Dades Personals (en endavant, RDLOPD).

PROBODELT SL posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l'entitat informant als usuaris respecte als següents aspectes:

ROBODELT SL és al'efecte del RDLOPD, Responsable del Fitxer, amb un fitxer degudament registrat al RGPD, en el qual s'inclouran les dades personals que vostè ens faciliti. La direcció del responsable del fitxer és Ctra Canal Amposta Sant Jaume, Km 1 - AMPOSTA (TARRAGONA).

En compliment del que disposen els articles 5 i 6 de la LOPD, s'informa que les dades facilitades entraran a formaran part d'un fitxer responsabilitat de PROBODELT SL degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i sotmès als controls i normes establerts en el Reglament de Mesures de Seguretat

La finalitat per la qual es recullen les dades serà la de cada cas concret, però sempre tindrà com a objecte gestionar el servei prestat per l'empresa al client dins el marc de la relació comercial que els uneix, enviar-li informació i publicitat sobre ofertes, promocions, recomanacions i confeccionar nous productes a partir de les preferències dels nostres clients2. DRET D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ (ARCO)

En virtut de les lleis abans esmentades l'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, a través de correu electrònic a admin@probodelt.com, per fax al +34 977 270 546, o bé, enviant un correu postal a la següent adreça: PROBODELT SL - Ctra Canal Amposta Sant Jaume, Km 1 - 43870 AMPOSTA (TARRAGONA).

L'usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l'apartat -Donar-se de baixa- de tots els correus electrònics remesos per part de PROBODELT SL.


3. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expresament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades son necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a PROBODELT SL són veraces i es fa responsable de comunicar, a l'empresa, qualsevol modificació dels mateixos.

Les dades facilitades pels usuaris a PROBODELT SL seran tractades per realitzar les següents finalitats:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per PROBODELT SL, així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagi assolit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de PROBODELT SL i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de PROBODELT SL.

Realitzar estudis estadístics.

Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l'usuari al lloc web de la companyia.

Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.PROBODELT SL informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanarà el consentiment exprés , informat i inequívoc per part dels titulars. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, PROBODELT SL no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.


4. FORMA D'ENVIAMENT DEL CORREU ELECTRÒNIC

La forma d'enviament dels nostres correus electrònics s'està realitzant complint la LSSICE (Llei Orgànica 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic) per la qual tot enviament que no hagi estat sol·licitat prèviament pel destinatari és il·legal, excepte si es fa una sola vegada, consti la paraula PUBLICITAT a l'assumpte i es faciliti la revocació del consentiment de l'usuari.

Els correus no sol·licitats incompleixen les lleis RDLOPD i LSSICE


5. MESURES DE SEGURETAT

Conforme el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats i No Automatitzats amb dades de caràcter personal i segons amb el que especifica l'article 81 de la RDLOPD, PROBODELT SL ha adoptat les mesures d'índole tècnic i organitzatiu necessaris per garantir aquesta seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, confidencialitat i privacitat de les mateixes, així com evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.
Probodelt som especialistes en trampes per a insectes, en mosquers per mosca de la fruita i en el control de plagues per captura massiva mitjançant feromones, kairomones i atraients alimentaris