# Probodelt

Probodelt

Google

TECHNICAL REPORTS: FRUIT FLY

Probodelt

Mass trapping

Rice borer

Fruit fly:

Ensayo de insecticidas con mosqueros Maxitrap y Maxitrap plus para captura masiva de Ceratitis capitata, Wied., en el cultivo de cítricos. 2010” Ferrer Tena, Sònia; Galimany Saloni, Gemma; Porta Ferré, Joan (Servei de Sanitat Vegetal DAAM) Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre. Unitat de Sanitat Vegetal (2010)

Evaluation of Traps and Lures for Mass Trapping of Mediterranean Fruit Fly in Citrus Groves” V. Navarro-Llopis, F. Alfaro, J. Domínguez, J. Sanchis  y J. Primo. J. Econ. Entomol. 101(1): 126-131(2008)

"Evaluación de la eficiencia en la captura de la mosca de la fruta (Ceratitis capitata) de varios mosqueros y cebos, en el cultivo de cítricos" A. Lucas Espada y A. Hermosilla Cerón. Levante Agrícola 390 (2º trimestre): 169-178 (2008)

"Female-biased mass trapping vs. bait application techniques against the Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata (Dipt., Tephritidae) M. M. Leza, A. Juan, M. Capllonch & A. Alemany. J. Appl. Entomol. 132 (2008) 753–761

"Captura masiva para el control de Ceratitis capitata Vilajeliu, M.; Batllori, L.; Escudero, A. Horticultura Internacional 56 (46-52)

Comparación de cuatro tipos de mosqueros comerciales de captura de hembras y machos de Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae). A. Alonso Muñoz y F. García Marí. Boletín de sanidad vegetal. Plagas 33(3):399-408 (2007).

Quaderns d’investigació” Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Agricultura i Pesca 6:43-47 (2007).

Resumen Temporada 2004. Trampeo masivo de Ceratitis capitata en fincas de cítricos del Baix Ebre y el Montsià.

Resumen Temporada 2003. Trampeo masivo de Ceratitis capitata en fincas de cítricos del Baix Ebre y el Montsià

Resumen Temporada 2002. Trampeo massiu de Ceratitis capitata en fincas de cítricos del Baix Ebre y el Montsià

Ensayos de control de la mosca de la fruta (Ceratitis capitata) mediante trampeo masivo

Comparación de diferentes tipos de trampa para la captura de la mosca de la fruta (Ceratitis capitata

Reports
Informes Ceratitis capitata

Olive flyProbodelt is a company specialized in insect traps, particularly fly traps for fruit flies, and in pest control by mass trapping with pheromones, kairomones and food attractants