# Probodelt

Probodelt

Google

INFORMES TÉCNICOS: MOSCA DEL OLIVO

Probodelt

Captura masiva

Barrenador del arroz

Mosca de la fruta

Mosca del olivo

ENSAYO DE EFICACIA DE CAPTURAS DE DIFERENTES MOSQUEROS Y ATRAYENTES para Bactrocera oleae, Gmel., EN EL CULTIVO DEL OLIVO. BAIX EBRE-MONTSIÀ (2006). Duatis, Juanjo; Fontanet, Xavier; Gisbert, Joan; Pedret, Enrique. ADV de l'Olivera al Baix Ebre-Montsià; ADV de Producció Ecològica del Montsià -Baix Ebre; ADV Soldebre SC; ADV per al control de la mosca al Baix Ebre i Montsià

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE LUCHA PARA EL CONTROL DE LA MOSCA DEL OLIVO, Bactrocera oleae, EN EL BAIX EBRE-MONTSIÀ (2006)
Duatis Monllaó, J ; Fontanet Roig, X ; Gisbert Cid, J ; Pedret Tena, E Fructicultura Profesional. Especial Olivicultura IV 160; 83-90 (2006)

Mosca del olivo


Probodelt somos especialistas en trampas para insectos, en mosqueros para mosca de la fruta y en el control de plagas por captura masiva mediante feromonas, kairomonas y atrayentes alimenticios