Drosophila Suzukii

BIOLOGIA I ECOLOGIA

Drosophila suzukii és una plaga invasiva originaria del sud-est asiàtic que ha colonitzat diversos països d’Amèrica i la majoria de països d’Europa. Aquesta espècie, el desenvolupament de la qual és molt dependent de la temperatura i una humitat relativa elevada, pot atacar un gran nombre de fruits cultivats i silvestres.

La seva capacitat de reproducció sobre una gran varietat de fruits silvestres li permet sobreviure en períodes durant els quals no hi ha fruits als cultius susceptibles. Les espècies cultivades tenen una susceptibilitat molt variable a D. suzukii, depenent de la varietat i el grau de maduració dels fruits.

Els adults tenen una vida de 21 a 66 dies en funció de la Tª, uns 3 mm de longitud i els mascles presenten una taca negra al final de les ales, lo que facilita la seva identificació. La femella, mitjançant l’ovipositor amb serra , insereix els ous dins el fruit i la larva passa per tres estadis de desenvolupament.

La pupa es pot trobar tant a l’interior com a fora del fruit i cada femella produeix una mitjana de 380 ous durant la seva vida. Així, la plaga completa el seu cicle vital en 7-9 dies a 21ºC, en 12-15 dies a 18ºC i en 79 dies a 10ºC. La màxima activitat dels adults es a 20ºC i aquesta activitat s’atura per sobre dels 30ºC i per sota dels 0ºC.

D. suzukii passa el hivern en forma d’adult, essent les femelles més resistents a les baixes temperatures que els mascles. La plaga presenta una diapausa reproductiva al hivern així com una parada estival durant els mesos més secs i càlids. Es a la tardor i a la primavera (especialment a la tardor) quan es troben pics poblacionals molt elevats que produeixen importants danys en cultius i fruits silvestres susceptibles.

DANYS

D. suzukii afecta un gran número de especies cultivades i silvestres, entre les que destaquen per la seva importància econòmica la cirera, la maduixa, els gerds, els nabius i la vinya entre d’altres. La particularitat d’aquesta plaga es que, a diferència d’altres drosofílids, pot atacar fruits sans.

Els danys son causats per l’ovipositor de la femella adulta en realitzar la posta i per la larva, que un cop emergida comença a alimentar-se de l’interior del fruit accelerant el seu ablaniment i caiguda.

Pot haver-hi varies larves dins un mateix fruit. Depenent de la fruita, es poden observar orificis resultants de la posta dels ous, que son utilitzats posteriorment per la larva per respirar. A mesura que es desenvolupa la larva, al voltant dels orificis es pot observar un ablaniment de la epidermis amb una tonalitat diferent. Aquestes ferides poden ser la via d’entrada d’altres patògens. S’han observat fins a 65 adults sortint d’una única cirera.

CONTROL

Químic

Es recomana realitzar un seguiment del vol de la població adulta mitjançant un monitoreig amb trampes i atraients adequats que seran revisats un o dos cops per setmana. Amb aquesta informació es poden realitzar tractaments amb els productes fitosanitaris autoritzats per al control de D. suzukii en el moment que s’observi un augment important de la població.

Captura masiva:

La captura massiva, Actualment, tot i que s’ha d’optimitzar el sistema per arribar a nivells de control de la plaga mitjançant aquesta tècnica als aconseguits amb altres espècies com Ceratitis capitata, Bactrocera oleae o Chilo suppressalis, el conjunt format pel Mosquer HEMITRAP® i l’atraient SUZZI LÍQUID és el producte del mercat que aconsegueix un nombre de captures de D. suzukii més elevat i, per tant, un millor control de la plaga que la resta de productes disponibles.

Biològic:

Al Japó, àrea d’origen de la plaga, hi ha registrades diverses espècies de parasitoides i depredadors de D. suzukii. En algunes de les zones envaïdes a Europa i Amèrica del Nord s’han identificat fins al moment 3 espècies de parasitoides que poden parasitar amb èxit a D. suzukii i que són: Pachycrepoideus vindemmiae, Trichopria drosophilae y Leptopilina heterotoma. Pel que fa als depredadors, encara que s’ha apuntat la possibilitat que alguns depredadors generalistes es puguin alimentar de D. suzukii, fins a dia d’avui només s’ha confirmat la depredació per part de Orius laevigatus, que pot alimentar-se dels ous de la mosca però no de les larves, i l’estisoreta Labidura riparia que s’alimenten tant adults com nimfes de larves i pupes de D.suzukii.

Mesures culturals:

Com a mesures culturals per evitar la proliferació de D. suzukii es recomana mantenir una bona higiene del cultiu, retirant tots els fruits que no es puguin comercialitzar de la parcel•la, realitzar un bon control de reg que eviti entollaments y realitzant un control de la vegetació mitjançant la poda per tal d’evitar un excés d’humitat, especialment a les parts baixes dels cultius.