Captura massiva de Bactrocera

L’any 2014, PROBODELT va desenvolupar un atraient sec específic per a la mosca de l’oliva, Amphos-Dacus, que té una gran persistència en el camp, el que facilita molt la captura massiva de Bactrocera Oleae.

El mateix any 2014, d’acord amb l’ADV del control de la mosca de l’oliva de Baix Ebre i Montsiá, i amb el Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya, es va dur a terme un assaig a 1.000 ha d’oliveres en què es va comparar l’eficàcia del tractament aeri (actualmente prohibit per la UE) amb la del Pack Conetrap Amphos-Dacus, a una densitat de 10 trampes/ha i de 20 trampes/ha. . Els resultats van ser satisfactoris, ja que la zona amb una densitat de 20 trampes/ha va tenir menys danys que la zona de fumigacions amb avió.

Després de l’èxit del 2014, l’any 2015 PROBODELT es va encarregar de realitzar la captura massiva a 20.000 ha d’oliveres del Sud de Catalunya.

 • Producte utilitzat: Pack Conetrap Amphos-Dacus
 • Dosi en funció de la superfície:
  • 0-10 ha…..40-80 trampes/ha.
  • 10-200 ha..20-40 trampes/ha.
  • >200 ha…..10-20 trampes/ha.
 • Col·locació: Durant el mes de juny o juliol
 • Valoracions de nivell de plaga: De manera contínua, amb trampes de seguiment, i avaluació de danys a les oliveres
 • Retirada: Al juny o juliol de l’any següent, durant la col•locació de les noves trampes.

Compatible amb la producció integrada i ecològica