Atraient AMÒNIC Ceratitis

Característiques:

Es tracta d’un atraient alimentic d’adults (especialment femelles) de Ceratitis capitata. Els components de l’atraient (acetat ammonic, trimetilamina i diaminoalcà) estan dins d’un sobre amb un dels costats transpirable. Els principals avantatges són:

 • La seva elevada eficàcia, especialment en la captura de femelles que són les que produeixen els danys a la fruita.
 • La seva persistència, amb una durada efectiva de 120 dies (4 mesos), la qual cosa permet:
  • a) cobrir perfectament qualsevol campanya de fruita (encara que s’allargui per diferens factors)
  • b) la col·locació dels mosquers amb suficient antelació respecte al moment en què la fruita serà més receptiva a la mosca. Amb això s’aconsegueix una població de plaga més baixa en el moment de major sensibilitat dels fruits a Ceratitis capitata i es redueix el risc, tan freqüent, de fallada en el control de la plaga degut a una col·locació tardana dels mosquers.
 • La seva facilitat de manipulació. Els atraients sòlids són més fàcils de manipular que els líquids. A més, en aquest cas es tracta d’un únic difusor que es col·loca directament a l’interior del mosquer.

Aplicació:

Recomanat per a la captura massiva i el seguiment de vol de la mosca de la fruita (Ceratitis capitata), es pot fer servir amb qualsevol de les trampes següents:

Tant en un cas com en l’altre, s’ha de posar un sobre d’Atraient Amònic Ceratitis dins de cada trampa. A més, cal fer servir algun tipus d’insecticida per eliminar les mosques capturades, el qual pot ser la pròpia tapa insecticida de Probodelt o la pastilla insecticida DDVP col·locada dins la trampa.

Es recomana posar les trampes al camp uns 45 dies abans que la fruita maduri i no treure-les fins acabada la collita i després que s’hagin eliminat les restes del cultiu.

Captura massiva:

La densitat de trampes per a la captura massiva depèn del cultiu, de la densitat de plaga i de si la superfície a tractar és més o menys contínua. De tota manera, en general es recomana:

 • Cítrics, pomera i perera…40-50 trampes/ha.
 • Fruiters de pinyol…70-80 trampes/ha.
 • Per a seguiment…2-4 trampes/ha.

Per a qualsevol dubte, contacti amb els tècnics de PROBODELT.

Subministrament:

Es pot subministrar en dos formats diferents:

 • Bosses de 25 unitats.
 • Envasos unitaris.

Assajos de diferents atraients del mercat:

Relació i conclusions dels assajos realizats pels Organismes Oficials amb l’atraient que avalan les nostres dades: INFORME ASSAJOS ATRAIENT ORGANISMES PÚBLICS . I així ho hem presentat en diferents Fires com ara la Cit-Fresa 2008 a Cartaya (veure pòster).

 • Gràfiques assajos atraient Ceratitis:
a_ceratitis06
a_ceratitis05

Compatible amb la producció integrada i ecològica