Atraient Bactotrap Líquid

Característiques:

Les seves característiques:

  • Es tracta d’un atraient alimentici líquid per a dípters, especialment per a Bactrocera oleae, però no exclusiu d’aquesta espècie.
  • És una dissolució de fosfat diamònic cristal·lí (NH4) 2HPO4 amb aigua amb una riquesa del 16% p/p. La concentració òptima per a l’ús es el 4%: diluir 1 part de Bactrotrap líquid 16% en 3 parts d’aigua.

Subministrament:

Es subministra amb garrafes de 25 litres (codi 1030), de 10 litres (codi 1031) i de 1.5 litres (codi 1072).

Mesures de precaució:

Cal:

  • Evitar la ingestió.
  • Evitar l’excessiu contacte amb els ulls o pell.
  • Protegir de les ferides obertes.

Aplicació:

Es recomana la seua utilització amb els mosquers HEMITRAP 2180 o MAXITRAP UV XL con, especialment dissenyats per a atraients líquids.
Penjar el mosquer, que prèviament s’haurà omplert totalment amb BACTROTRAP LÍQUID, orientat al sur i a la copa interior de l’olivera/arbre a l’altura aproximada dels ulls (1,50 a 1,75 metres).

Densitat de trampes:

Densitat mitjana de 60 trampes/ha, variable en funció del cultiu i de l’època de l’any.
Per a qualsevol dubte contacti amb els tècnics de PROBODELT.

Persitència:

35-40 dies (encara que depèn de la temperatura, humitat i vent). S’aconsella revisar periòdicament alguns mosquers i quan se’n detectin amb menys d’1 cm de líquid, procedir al reompliment.

Reompliment:

HEMITRAP 2180: s’ha d’obrir per omplir el parany fins al nivell dels tubs laterals.

MAXITRAP UV XL con: es recomana fer-ho amb un pulveritzador de motxil·la amb la boquilla retallada. Introduir la boquilla per dins d’un dels forats laterals fins que topi. Aplicar el líquid amb pressió. No és necessari despenjar els mosquers. Omplir totalment (fins a la altura de l’embut interior).

Altres característiques:

A destacar:

  • Sistema compatible amb qualsevol altra tècnica de defensa vegetal.
  • No deixa residus a les olives o altres fruits.
  • Si el nivell de plaga és molt elevat, es recomana realitzar un tractament insecticida complementari.

Compatible amb la producció integrada i ecològica