Atraient Conetrap Bactrocera

Característiques:

Atraient alimentici d’adults (especialment femelles) per a Bactrocera (Dacus oleae) . El fosfat diamònic, principal component d’aquest atraient, està dins d’un sobre amb els dos costats transpirables, el que fa que augmenti l’emissió del producte atraient. Els principals avantatges són:

 • La seva elevada eficàcia i selectivitat, especialmente en la captura de femelles, que són les que provoquen els danys al cultiu, evitant també la captura de fauna útil per al cultiu.
 • La seva gran persistència, degut a la capacitat de absorvir humitat durant la nit, amb una durada efectiva de 180 dies (6 mesos), la qual cosa permet:
  • a) cobrir perfectament el cicle de cultiu de l’olivera
  • b) la col·locació dels mosquers amb suficient antelació respecte al moment en què la fruita serà més receptiva a la mosca. Es recomana la seva col·loació al camp entre finals de juny i principis de juliol. Amb això s’aconsegueix una població de plaga més baixa en el moment de major sensibilitat dels fruits a la mosca de l’oliva.
  • c) Deixar les trampes en el camp durant l’any següent, ja que les captures només es redueixen aproximadament a la meitat..
 • La seva facilitat de manipulació. Els atraients sòlids són més fàcils de manipular que els líquids. A més, en aquest cas es tracta d’un únic difusor que es col·loca directament a l’interior del mosquer.

Aplicació:

Recomanat per a la captura massiva i seguiment de vol de la mosca de l’oliva (Bactrocera (Dacus) oleae), es pot fer servir amb qualsevol de les trampes següents:

Tant en un cas com en l’altre, s’ha de posar un sobre d’Atraient Conetrap Bactrocera dins de cada trampa. A més, cal fer servir algun tipus d’insecticida per eliminar les mosques capturades, el qual pot ser la pròpia tapa insecticida de Probodelt o la pastilla insecticida DDVP col·locada dins la trampa.

Captura Massiva:

La densitat de trampes per a la captura massiva és variable en funció de la superfície contínua de cultiu en què s’apliqui el sistema.

 • 2-10 ha…..35-50 trampes/ha.
 • 10-200 ha..20-35 trampes/ha.
 • >200 ha…..10-20 trampes/ha.

Per a qualsevol dubte contacti amb els tècnics de PROBODELT.

Subministrament:

Es pot subministrar en dos formats diferents:

 • Bosses de 25 unitats.
 • Envasos unitaris.

Pioners de la captura massiva a gran escala

Compatible amb la producció integrada i ecològica