Atraient SUZZII-Líquid

Característiques:

Atraient Suzzii líquid és un nou atraient de tipus alimentari enriquit amb volàtils anàlegs als dels fruits atacats per Drosophila suzukii, per la qual cosa la seva gran capacitat d’atracció és molt específica per aquest insecte.

Gràcies a que la degradació d’aquest atraient en el camp és menor que la d’altres productes utilitzats per aquesta plaga, la seva persistència és clarament major (al voltant dels 45-50 dies amb el mosquer HEMITRAP®).

Subministrament:

En bidons de 20 litres (codi 1113) i 5 litres (codi 1132)

Aplicació:

Es recomana fer-lo servir amb la trampa HEMITRAP® 2180-S, dissenyada especialment per atraients líquids, i amb una gran selectivitat respecte a Drosophila suzukii que permet la conservació de la fauna que és útil per al cultiu.

Densitat de trampes:

Per a seguiment: col·locar de 4 a 10 trampes/ha.

Per a control mitjançant la tècnica de captura massiva: en cultius homogenis, amb densitats de població mitjanes i superfícies contínues relativament grans (diverses hectàrees), es recomana col·locar 80 trampes/ha. En altres condicions, consultar als tècnics de PROBODELT.

Col·locació:

Penjar el mosquer, que prèviament haurem omplert totalment amb ATRAIENT SUZZII LÍQUID, a una altura equivalent a la mitjana del cultiu objecte del tractament.

Persitència:

45 – 50 dies (segons temperatura, humitat i vent). S’aconsella revisar periòdicament alguns mosquers i així que se’n detecti algun amb menys d’1 cm de líquid reomplir-los tots.

Precaución:

  • Evitar la ingestió.
  • Evitar l’excessiu contacte amb els ulls i la pell.
  • Protegir les ferides obertes.

Pioners de la captura massiva a gran escala

Compatible amb la producció integrada i ecològica