Altres trampes

Si no troba la feromona o la trampa desitjada, no dubti en contactar amb PROBODELT, ja que tenim més productes que no estan incluits aquí. A continuació es mostren uns altres tipus de trampes:

PLAQUES CROMÀTIQUES DE DIFERENTS COLORS

Disposem de dos sistemes de subjecció de la trampa:

  • Color groc: Especialment dissenyada per a dípters: mosca de la fruita (Ceratitis capitata), mosca blanca, pugons…
  • Color blau: Especialment útil amb els trips (Frankliniella occidentalis).
  • Mides per a ambdós colors:
   • 21×31 cm: Placa rígida, engomada per una sola cara.
   • 40×24,5 cm Placa més flexible engomada per les 2 cares.

TRAMPES DELTA DE DIFERENTS COLORS

  • Delta Blanca: La más utilitzada per a la detecció de lepidòpters como Prays spp, Euzophera spp, Grapholita molesta, Lobesia botrana…
  • Delta Verda: Atrau de forma especial a la carpocapsa (Cydia pomonella).
  • Delta Transparent: L’únic que influeix en l’atracció és la feromona i no la coloració: atracció més específica.

Hi ha la possibilitat d’adquirir independentment Bases engomades per a tots els tipus de trampes Delta.

ALTRES TRAMPES

 1. Trampa Rhynchophorus: Captura de Rhynchophorus ferrugineus o escarabat roig de les palmeres.
 2. Trampa Tutatrap: Captura de Tuta absoluta o arna del tomàquet.
 3. Trampa d’aigua blanca amb placa cromàtica al fons: Monitoreig de lepidòpters i/o pulgons.
 4. Trampa de llum cromàtica: Dissenyada especialment per a Ostrinia i per ser usada dins dels vivers.

No dubti en preguntar si li interessa algun article que no està en el catàleg, tenim més productes.