Trampa Funnel

Característiques:

Arner clàssic tipus embut (funnel) format per quatre peces:

  • a) la tapa superior, que evita l’entrada d’aigua a la trampa i inclou un suport per col·locar la cistella amb la feromona;
  • b) l’embut, el disseny del qual facilita l’entrada de les papallones a la vegada que impedeix que s’escapin;
  • c) el recipient on cauen els insectes capturats, que també porta un anclatge per a la cistella amb la feromona;
  • d) la cistella amb la feromona, que pot subjectar-se a l’interior del recipient o a la part inferior de la tapa.

Normalment, es subministra amb la tapa verda, l’embut groc i el recipient blanc.

Sistemes de subjecció:

Disposem de dos sistemes de subjecció de la trampa:

  • ARBRE (codi 0062): Se subministra amb un suport que permet penjar la trampa a branques de diferents diàmetres.
  • SÒL (codi 0173): Se subministra amb un suport dissenyat perquè la trampa quedi fixada al sòl mitjançant un tub de PVC o una canya de bambú.

Els tipus de SUPORT SÒL són:

  • El suport de PVC, més durador, se subministra per altures de 50 cm (codi 0175) i 100 cm (codi 0176).
  • El suport de canya de bambú, més econòmic i lleuger, se subministra per altures de 60 cm (codi 0177), 90 cm (codi 0178) i 150 cm (codi 0179).

Aplicació:

Indicat especialment per al seguiment de vol (“monitoring”) i captura massiva d’una gran varietat de lepidòpters: Euzophera, Thaumetopoea pityocampa, Lobesia, Cydia, Plutella, Gortyna, Plodia, … depenent de la feromona o atraient emprat.

Densitat de trampes per a captura massiva:

Variable en funció de l’espècie i el cultiu. Per a més informació contacti amb els tècnics de PROBODELT.

Subministrament:

Caixes de 10 o 20 unitats.

Compatible amb la producció integrada i ecològica