Característiques:

Trampa-esquer ecològic per a trampeig massiu de la mosca de l’olivera (Bactrocera oleae). Consisteix en un embolcall de cartró verd de 15×20 cm amb bicarbonat amònic (atraient alimentici), impregnat externament de Deltametrina (insecticida). Per augmentar el seu poder atraient s’acompanya d’un dispensador amb feromona sexual. Es basa en el mètode “attract and kill” (atracció i mort) sense necessitat de mosquers: les mosques després de posar-se sobre la trampa moren al cap de poc temps.

 • Compatible amb la producció ecològica europea.
 • No s'aplica sobre els fruits, no deixa residus i utilitza petites dosis d'insecticida de molt baix impacte ambiental.

Subministrament:

ECO-TRAP se subministra en caixes de 100 trampes-esquer.

Aplicació:

Funciona molt bé de forma preventiva i en zones amb nivell mitjà de plaga. S’ha de col·locar a l’inici de l’enduriment de l’os de l’oliva (a mitjan juny), a raó de:

 • 1 unitat/arbre, per a arbres de gran port, de 100 a 150 arbres/ha.
 • 1 unitat cada 3-4 arbres, per a densitats de plantació de 600 a 800 arbres/ha.
 • 1 unitat cada 2 arbres, per a densitats de plantació de 200 a 400 arbres/ha.

Poden ser recomanables unitats de reforç a finals d’agost si es detecten nivells alts de plaga.
Per a qualsevol dubte sobre les unitats a col•locar o altres aspectes, consulti amb els tècnics de PROBODELT.

Instruccions d'us:

Per a l’activació de l’ECO-TRAP, es perforarà la bossa i la part superior de la càpsula de feromona amb un filferro d’aproximadament 1 mm de diàmetre:

 • Compatible amb la producció ecològica europea.El mateix filferro s'utilitzarà per a subjectar la feromona sobre l'ECO-TRAP, i, a la vegada, per a penjar el conjunt d'una branca interior, a mitja copa, en una posició ombrejada, lliure del contacte de fulles i branques.
 • No retirar les ECO-TRAP fins el final de la recol·lecció de l'olives.

Altres informacions d’interès:

Diversos estudis i assajos avalen el producte:

 • Attract and Kill Method Using Ecotraps for Controlling Olive Fruit Fly in Albania“. J. Tedeschini, E. Isufi, R. Uka, M. Baçaj, D. Pfeiffer. Plant Protection Institute, Albània, 2002.
 • Alternative methods for controlling of olive fly B. oleae involving semiochemicals“. O. Jones et al. 2002. IOBC wprs Bulletin Vol 25.
 • “Integrated Pest Managament Package on Olive Fruit Fly Control in Albania“. J. Tedeschini, D. Stamo, D. Pfeiffer. Plant Protection Institute, Albània, 2002.
 • Ensayo de trampeo masivo de la mosca del olivo con Eco-Trap“. J. Crespo, M. A. San Nicolás, F. Villa, J. A. Sasot, J. Beltrán. Conferencia Internacional de IFOAM sobre Olivar Ecológico. JA, CAP, Sevilla. 2005.

Compatible amb la producció integrada i ecològica