Mosquer Bàsic-T

Característiques:

Disposa de tres orificis laterals. Aquests orificis augmenten la ventilació i la difusió de l’atraient. És imprescindible la utilització d’insecticida en el seu interior.

Aplicació

Recomanat per a la captura massiva i el seguiment de vol (“monitoring”) de Ceratitis capitata, amb l’Atraient Amònic Ceratitis. De tota manera, amb l’atraient adequat és igualment efectiu per altres dípters com la mosca de l’oliva (Bactrocera), la de les cireres (Rhagoletis cerasi), etc.

Densitat de mosquers per a captura massiva

La densitat mitjana recomanada és de 50 trampes/ha, variable en funció del cultiu, de l’època de l’any i de la utilització o no d’insecticida.

Per a qualsevol dubte contacti amb els tècnics de PROBODELT

Subministrament

En caixes de 50 unitats.

Compatible amb la producció integrada i ecològica