Mosquer plegable Conetrap

Conetrap és un mosquer ideal per a la captura massiva de Ceratitis, Bactrocera, Rhagoletis, Anastrepha…

Avantatges:

  • Elevada capacitat de captura, anàloga a la de MAXITRAP.
  • Facilitat d’ús. En ser plegable ocupa molt poc espai (2.000 unitats per m3), i es minimitzen els costos de transport.
  • Gran facilitat de muntatge: de 10 a 15 segons per trampa.
  • Ideal per a usar amb atraients secs.
  • Compatible amb la tapa insecticida de Probodelt.

Subministrament:

Es subministra en dos formats:
  • Sense montar, en caixes de 100 unitats que inclouen l’atraient.
  • Es pot subministrar muntada, en caixes de 20 unitats, amb l’atraient i l’insecticida incorporats (Pack Conetrap Ceratitis o Pack Conetrap Amhpos-Dacus). D’aquesta manera es redueixen els costos de col·locació al camp (treure la caixa i penjar), i s’evita la manipulació dels difusors.
Vídeo Tutorial del muntatge del mosquer Conetrap:

Compatible amb la producció integrada i ecològica