Mosquer Maxitrap UV

Característiques:

Mosquer millorat. A més de l’embut de la base, disposa de tres orificis laterals per on s’inserten uns tubs cilíndrics transparents cap a l’interior. Els orificis augmenten la ventilació, i per tant la capacitat d’atracció de la trampa, mentre que els tubs dificulten la sortida de les mosques, amb el que s’aconsegueix major quantitat de captures que amb cap altre mosquer del mercat. És ideal per atraients secs; en aquest cas s’aconsella posar un insecticida dins el mosquer

Aplicació:

Recomanat per a captura massiva seguiment de vol (“monitoring”) de la mosca de la fruita (Ceratitis capitata), amb l’Atraient Amònic Ceratitis. De tota manera, amb l’atraient adequat és igualment eficaç per a altres dípters, com ara la mosca de l’oliva (Bactrocera), la de les cireres (Rhagoletis), etc.

Captura massiva:

La densitat mitjana recomanada és de 50 trampes/ha, variable en funció del cultiu i de l’època de l’any. Per a qualsevol dubte contacti amb els tècnics de PROBODELT.

Subministrament:

Es subministra en dos formats:

  • Caixa de 50 unitats amb els tubs cilíndrics en una bossa apart (codi 1007).
  • Caixa de 25 unitats amb els tubs cilíndrics ja muntats (codi 1014).

Probodelt també ofereix el servei de col·locació de les trampes Maxitrap UV amb l’atraient i l’insecticida indicats, directament a la finca de l’agricultor.

També es comercialitzen les diferents parts de la trampa Maxitrap UV per separat.

Tapes UV:

Incorporen un tractament amb un protector de la radiació ultraviolada que augmenta considerablement la seva durabilitat. Es subministren amb un penjador que facilita la col·locació (i retirada) de la trampa en qualsevol part de l’arbre.

Compatible amb la producció integrada i ecològica