Tant els símptomes d’atac com els danys ocasionats pel cuc de l’arròs són diferents segons la fase de desenvolupament de la planta d’arròs. En qualsevol cas, aquests els originen les larves, que són les que perforen les tiges per alimentar-se dels teixits interns corresponents.

És freqüent que les plantes atacades es trobin disposades en rodals o petits agrupaments. Això és degut a què, normalment, les larves no fan grans desplaçaments respecte la planta on s’ha fet la posta i a què únicament canvien de tija quan necessiten més menjar o buscar una canya adequada per crisàlida.

L’arròs en estat vegetatiu és atacat per larves de 1a generació cap al mes de juny, i el símptoma més clar és l’aparició de tiges amb la fulla central seca (foto 1). Encara que els danys són mínims ja que normalment la planta té capacitat per treure fillols i compensar les tiges afectades, aquest nivell de població influirà en els atacs futurs.

A la floració i a l’inici de l’espigat normalment es produeix l’atac de larves de 2a generació, amb la consegüent aparició característica d’espigues (panícules) blanques, tot i que aquest símptoma no és exclusiu d’atacs del cuc (foto 2). És l’atac més greu, ja que les plantes afectades poden acabar tenint produccions baixíssimes.

Durant l’espigat, amb l’arròs en gra pastós i dur, l’arròs és atacat per larves de 2a i 3a generació. Els senyals de l’atac del cuc en aquest estadi són plantes amb espigues més verticals que la resta degut al relativament poc pes dels grans d’arròs. Aquest atac també pot afectar a la mateixa canya, ja que en ocasions no té prou solidesa com per aguantar el pes de la planta i es tomba (ajegut). En aquest cas, si les espigues queden temps dins l’aigua els grans es faran malbé (germinació a la mateixa panícula), alhora que es dificulta la sega ja que a les màquines els costa més recollir aquest arròs.