El trampeig massiu consisteix en la captura del nombre més alt possible d’individus d’una població per tal de reduir significativament els seus efectius a la zona.

L’elevada especificitat de la feromona sexual fa que únicament s’afecti a les poblacions del cuc, de manera que la resta de fauna es manté intacta.

Probodelt ha estat pionera en l’aplicació del trampeig massiu en l’arròs, ja que l’any 1996 va començar a aplicar aquesta tècnica de manera experimental. Des d’aleshores, gràcies a millores en l’aplicació, s’han anat cobrint superfícies cada vegada més grans.

Per a la captura massiva del cuc, s’utilitzen trampes de tipus funnel distribuïdes de manera regular per tota la superfície objecte del tractament (unes 4-5 trampes per hectàrea). Val la pena remarcar que l’important no és la ubicació concreta de cada trampa, sinó l’efecte del conjunt de trampes. És essencial, per tant, treballar en superfícies relativament grans, sobretot en relació al seu perímetre.

El trampeig massiu queda col·locat al camp just abans de l’inici del primer vol d’adults de la temporada (primera quinzena de maig). Com que ha de mantenir una eficàcia de captures màxima durant tota la temporada, o bé s’utilitzen formulacions que donen persistències molt altes, o bé es reposa la feromona en el moment en què comença a perdre capacitat d’atracció.

De manera paral·lela al trampeig massiu, Probodelt cada any realitza estudis sobre diferents feromones per tal de conèixer amb precisió el comportament al Delta de les diferents formulacions disponibles.