La pudenta (Eysarcoris inconspicuus) és una xinxa (Hemiptera) de la família Pentatomidae. Tant els adults com els immadurs (neonats i nimfes) s’alimenten de grans de gramínies. El perjudici a l’arròs és conseqüència de què piquen els grans per tal de xuclar-ne el seu contingut.

Es tracta d’un insecte que als arrossars del Delta se’l coneix de molts anys enrere i que tot i no està considerat com a plaga, sí que hi ha hagut anys en què s’ha notat una certa incidència del seu atac a les collites. Cal pensar que als arrossars d’Andalucía (plana del Guadalquivir) és una de les plagues més importants.

Al Delta, la seva presència als arrossars coincideix amb l’espigat i maduració de les plantes d’arròs. Per tant, aquesta s’estén des de final de juliol fins al moment de la collita. Abans d’aquestes dates les poblacions de pudenta es troben lligades a les gramínies espontànies de la zona.

Treballs de PROBODELT a la zona (mapes de mostreig) posen de manifest que a mida que avança la temporada hi ha una certa migració d’individus de pudenta des de gramínies de la vora dels camps cap a l’arròs. A més, la pudenta no es limita a ocupar l’arròs de la vora sinó que es distribueix, de manera més o menys homogènia, per tota la parcel·la.

La pudenta passa l’hivern en forma d’adult, gairebé inactiu, amagat sota vegetació herbàcia, sota matèria vegetal morta o sota pedres. A la primavera els individus surten dels seus refugis i van ocupant plantes adventícies de l’entorn dels arrossars fins el moment en què les espigues d’arròs ja els serveixen d’aliment. Tot i que no es coneix amb detall, sembla que al Delta la pudenta pot desenvolupar un mínim de 4 generacions, de les quals les 2 últimes segur que estarien lligades a la planta d’arròs.

MÉS INFORMACIÓ