Distribució i densitat de la pundenta al Delta

Tots els anys entre 1999 i 2003 PROBODELT ha determinat la distribució i densitat de pudenta als arrossars del Delta (mapes). Els resultats de tots aquests anys indiquen clarament que la densitat de pudenta als camps d’arròs es manté molt baixa i que la seva distribució és força variable d’un any per altre. En principi, no es pot dir que hi hagi zones més propenses a tenir atacs de pudenta que altres.

Determinació del llindar per al tractament de la pundenta al Delta

Aquesta determinació es fa a partir de dos aspectes essencials: a) la relació entre els nivells de pudenta al llarg de la temporada, i b) la relació entre la densitat de pudenta i la proporció de grans picats a la collita. Es tracta d’un estudi en curs, pendent de resultats concloents.

En definitiva, aquests estudis en curs pretenen determinar de manera rigorosa l’abast del problema de la pudenta al Delta i posar a punt les eines necessàries per a una possible estratègia racional de control.

MÉS INFORMACIÓ