Insecticida DDVP

NO AUTORITZAT PER A ÚS AGRÍCOLA A LA UE

Característiques i aplicació:

  • Insecticida la materia activa del qual és el fosfat de dietil 2,2-diclorovinil (DDVP).
  • Pensat per a la captura d’insectes exclusivament dins de trampes, tant per a captura massiva com per a seguiment de vol.
  • Posar una pastilla d’insecticida DDVP dins de cada trampa.
  • Té una durada efectiva de 120 dies al camp. Per tant, no cal canviar-lo en tota la campanya.
  • Se subministra en paquets de 4 unitats.
  • Per a qualsevol dubte contacti amb els tècnics de PROBODELT.

Seguretat:

  • Evitar la ingestió.
  • Evitar el contacte amb la pell (fer servir guants).
  • Evitar l’exposició continuada a l’olor (si cal, fer servir una màscara).

Compatible amb la producció integrada