Tapa Insecticida

Informació general:

PROBODELT ja disposa d’una alternativa a la vapona, que consisteix en un insecticida de contacte aplicat a la part interna de la tapa dels mosquers.

Aquest sistema permetrà seguir aplicant la tècnica de la captura massiva, encara que es prohibeixi la utilització de la vapona. És de destacar que aquesta tècnica és la més eficaç per al control de Ceratitis capitata.

La tapa insecticida és compatible amb els models Mosquer Maxitrap (codi 2038), Mosquer plegable Conetrap (codi 2037) i Mosquer Hemitrap (codis 1068 i 1130), que són amb els mosquers que s’aconsegueix el major nombre de captures de tots els existents actualment al mercat.

Els resultats del assajos, realitzats aquests darrers anys pels Serveis de Sanitat Vegetal de les Comunitats Autònomes i per les empreses productores, demostren invariablement una millora significativa de l’eficàcia de l’insecticida de contacte aplicat a l’interior de la tapa respecte de la vapona.

Aplicació:

Zero costos afegits de col·locació i eliminació. Simplement s’ha de substituir la tapa de l’any anterior per una nova amb l’insecticida incorporat. Per a substituir l’atraient, només cal obrir la tapa. Les tapes utilitzades seran recollides per una empresa homologada. La persistència en el camp és superior als 4 mesos.

Altament selectiu:

No afecta a la fauna útil, únicament als adults de mosca que entren a la trampa i es dirigeixen a la part superior transparent.

En alguns casos s’ha detectat que les formigues s’alimenten dels adults morts en l’interior de la trampa sense que l’insecticida de la trampa les afecti.

Compatible amb la producció integrada i ecològica