Captura massiva de Ceratitis

A PROBODELT hem estat desenvolupant i utilitzant a camp diferents trampes i atraients per a la captura masiva de la mosca de la fruita, Ceratitis capitata. Hem realizat nombrosos serveis de captura massiva d’aquesta plaga, especialmente en cítrics però l’any 2015 també en magraners, reduint notablement els danys a la fruita.

  • Col·locació: Tres mesos abans de la collita o 15 dies abans de la maduració de la fruita, com a molt tard.
  • Valoracions de nivell de plaga: De forma contínua, amb trampes de seguiment, i avaluació de fruita picada
  • Retirada: Després de la collita

Compatible amb la producció integrada i ecològica